Wat is neuromarketing? Wat is de meerwaarde van neurowetenschap voor marketing? Welke stromingen binnen neuromarketing zijn er? Dit zijn vragen die ik met deze blog ga beantwoorden.

Wat is neuromarketing?

Te beginnen met de definitie van neuromarketing. Heel simpel verwoord is neuromarketing het gebruiken van neurowetenschappen en deze inzichten vervolgens in te zetten voor marketing doeleinden. De Neuromarketing Science & Business Assosiation definieert Neuromarketing als volgt: ‘Neuromarketing aims to better understand the impact of marketing stimuli, by observing and interpreting human emotions’ Ofwel het begrijpen van de impact van marketing uitingen door het observeren en interpreteren van emoties (Assosiation, 2016).

Maar waarom neuromarketing, we kunnen onze vraagstukken toch ook aan de consument vragen? Traditioneel onderzoek om inzichten de verkrijgen in de beslissingen die wij nemen geven geen eerlijk antwoord op de vragen die gesteld worden. Hier zijn twee redenen voor. Namelijk het feit dat 90% van onze aankoop beslissingen onbewust gemaakt worden, ofwel we weten niet waarom we iets kopen (Ispo, sd). Hierdoor is het antwoord op beredeneringsvragen niet altijd het antwoord dat klopt. De tweede reden hiervoor komt omdat wij als consumenten ook liegen en dus niet de waarheid vertellen. Bij neurowetenschappen is het niet mogelijk om te liegen over de uitkomsten (Jessica Howard, 2016). Neurowetenschap bied de mogelijkheid om consumentengedrag beter te voorspellen, en associaties in de vorm van emoties inzichtelijke maken. Ook het onderbewuste deel van hersenen kunnen met neurowetenschap inzichtelijk gemaakt worden (Schoon, 2014).

De inzichten die verkregen worden uit neuromarketing worden toegepast op verschillende gebieden binnen marketing, zo wordt het gebruikt voor productdesign, promoties en advertenties, prijzen, winkeldesign en voor de gehele consumenten beleving (Assosiation, 2016).

Stromingen binnen neuromarketing

De eerste stroming is de wetenschappelijke invalshoek. Hierbij word gekeken naar hoe ons geheugen invloed heeft op onze beslissingen en hoe we als consumenten keuzes maken tussen producten en merken. Dergelijk wetenschappelijk onderzoek is in veel gevallen niet praktisch toepasbaar (Wikipedia, 2016).

De tweede invalshoek is de commerciële invalshoek. Deze insvalshoek focust zich op reacties van consumenten op vertoningen. Onderzoek op dit gebied richt zich vaak op visualisatie van bepaalde aspecten. Hierbij kan gedacht worden aan onderzoek naar reclamecampagnes of productverpakkingen of webdesign. Een veelgebruikte onderzoeksmethode is het maken van hersenscans met een fMRI-scan (University, Temple, 2009). Onderzoek naar dergelijke vragen speel je niet 1,2,3 klaar en vaak worden universiteiten of onderzoekbureaus ingeschakeld om dergelijk onderzoek uit te voeren. In 2015 heeft onderzoek van de Advertising Research Foundation (ARF) in samenwerking met the Center for Neural Decision-Making at Temple University aangetoond dat bij een vergelijking tussen traditionele gedragsmeters binnen marketing met verschillende neuromarketing methoden, waaronder fMRI, de fMRI als accurate methode naar voren kwam (Uma R. Karmarkar, 2015).

neuromarketing.png
(Vaart, 2016)

De derde invalshoek van neuromarketing gaat dieper in op de psychologische aspecten van emoties en de hersenen en gaat niet zo zeer in op de medische kennis hiervan. Om emoties in kaart te brengen word een techniek genaamd facial coding gebruikt. Door middel van een camera worden gezichtsuitdrukkingen geregistreerd, deze uitdrukkingen worden vervolgens vertaald naar emoties. Zo kan je op elk moment zien welke emotie de proefpersoon ervaart. Facial coding kan hierdoor antwoord geven of de marketing uiting inspeelt op de gewenste emoties. Wanneer dit niet zo is kan hier tijdig op ingespeeld worden, waardoor het uiteindelijke effect van de uiting verbeterd kan worden (Kluiters, n.d.).

Neuromarketing is met de jaren steeds populairder geworden en zal de komende jaren naar verwachting een grotere rol gaan spelen binnen marketing en met name op het gebied van voorspellende effecten van uitingen en de emoties die hierbij bij de consument plaatsvinden.

Bibliografie

Assosiation, N. S. (2016). what-is-neuromarketing. Opgehaald van nmsba: http://www.nmsba.com/what-is-neuromarketing

Ispo. (sd). 90-percent-of-all-purchasing-decisions-are-made-subconsciously. Opgehaald van Ispo: http://mag.ispo.com/2015/01/90-percent-of-all-purchasing-decisions-are-made-subconsciously/?lang=en

Jessica Howard. (2016). Neuromarketing: Explaining the Brain’s ‘Buy Button’. Opgehaald van bloomberg: http://www.bloomberg.com/news/videos/b/95e8535c-33ff-4cae-bb51-209c1a96428f

Kluiters, S. (n.d.). facial-coding. Opgehaald van motivaction: https://www.motivaction.nl/onderzoeksmethoden/communicatie-onderzoek/facial-coding

Schoon, I. (2014). neuromarketing-na-de-hype-achterhaald-of-een-blijvertje. Opgehaald van frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2014/09/22/neuromarketing-na-de-hype-achterhaald-of-een-blijvertje/

Uma R. Karmarkar, C. Y. (2015). marketers-should-pay-attention-to-fmri. Opgehaald van hbr: https://hbr.org/2015/11/marketers-should-pay-attention-to-fmri

University, Temple. (2009). WhatisfMRI. Opgehaald van Temple: http://www.cla.temple.edu/tunl/WhatisfMRI.htm

Vaart, D. v. (2016). neuromarketing-verandert-in-2017-5-trends. Opgehaald van Frankwatching: https://www.frankwatching.com/archive/2016/12/02/neuromarketing-verandert-in-2017-5-trends/

Wikipedia. (2016). Neuromarketing. Opgehaald van Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing

 

 

Advertenties